Medicinsko - biokemijski lab. Dunja Turner i Marija Radetić

Medicinsko - biokemijski laboratorij Dunja Turner i Marija Radetić

Laboratorij

Adresa: Rudolfa Bičanića 3
10000 Zagreb

Telefon: 01 3835 096

Fax: 01 3690 453