Ustanova za zdravstvenu njegu i rehab. u kući Vesna Najhajzler i Dubravka Bračun

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući Vesna Najhajzler i Dubravka Bračun

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Naselje Andrije Hebranga blok 7/ D
35000 Slavonski Brod

Telefon: 035 451 872