Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Beta

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Beta

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Slavka Kolara 58
10410 Velika Gorica

Telefon: 01 6224 790

Fax: 01 6250 907