Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Evica Novoselec

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Evica Novoselec

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Valpovačka 83
31222 Bizovac

Telefon: 031 653 103