Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Dr Vlatka Mačeka 48
47000 Karlovac

Telefon: 047 411 279

Fax: 047 411 271