Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Mira Fernbach

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Mira Fernbach

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Križnog puta 75
32221 Nuštar

Telefon: 032 386 368

Fax: 032 386 368