Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Neven

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Neven

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Komarnička 2b
48325 Novigrad Podravski

Telefon: 048 832 400