Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Slanovic

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Slanovic

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Frankopanska 91
31000 Osijek

Telefon: 031 506 250