Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Terica Breber

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Terica Breber

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Gornjodravska obala 84
31000 Osijek

Telefon: 031 283 330

Fax: 031 283 339