Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Vesna Veger

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Vesna Veger

Zdravstvena njega u kući

Adresa: Županijska 6
10346 Slatina

Telefon: 031 200 702

Fax: 031 200 702