Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr. Wagner

Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr. Wagner

Medicina rada

Adresa: Domovinskog rata 47
21000 Split

Telefon: 021 382 986

Fax: 021 383 066