Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr. Zlatko Rački

Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr. Zlatko Rački

Medicina rada

Adresa: Uljarska 1
51000 Rijeka

Telefon: 051 213 500
051 213 501

Fax: 051 332 922