Bozidar Peric, dr.med.
Autori

Dr. Božidar Perić, specijalist interne medicine i subspecijalist endokrinologije i dijabetologije

Piše kolumnu: Istina o hormonima, dijabetesu i visokom tlaku

Autor je objavio 120 odgovora na pitanja u Halo doktore

Božidar Perić rođen je u Dubrovniku 1983. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2008. godine, pripravnički staž obavio je u KB Dubrava. Tijekom studija dobitnik je Posebne rektorove nagrade zbog uspješne organizacije međunarodnog studentskog kongresa „Croatian Student Summit“. Specijalizaciju iz interne medicine započinje 2011. godine u KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb, a od 2015. godine radi kao specijalist internist na Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“. U tijeku je supspecijalističko usavršavanje iz endokrinologije i dijabetologije, kao i poslijediplomski Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo. Suosnivač je Poliklinike Perić-Staničić.

Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova, kao i više kongresnih sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Član je Hrvatskog endokrinološkog društva, Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, Europskog društva za štitnjaču i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva.

Uže područje stručnog i znanstvenog interesa su bolesti štitnjače, ultrazvučna dijagnostika štitnjače, šećerna bolest i arterijska hipertenzija.

https://www.poliklinika-ps.hr/lijecnici/bozidar-peric/