Diana Gluhak
Autori

Diana Gluhak Spajić, mag.nutr.

Piše kolumnu: Prehrana po bolestima

Diana Gluhak 2011. godine stječe titulu magistre nutricionizma Prehrambeno biotehnološkog fakulteta s dodatnim znanjima iz biotehnologije, menadžmenta i molekularne genetike.

Još tijekom diplomskog studija počinje raditi za Nestlé Adriatic na poziciji Confectionary Brand Manager Assistant, gdje zatim vrlo brzo preuzima pozicije Market Nutritionista i Managera za istraživanje i renovaciju prehrambenih proizvoda. Na poziciji Managera za istraživanje i renovaciju prehrambenih proizvoda Diana uspješno renovira nekoliko prehrambenih proizvoda na području Adriatic regije koji su aktivni i danas. Nakon završetka studija odlazi raditi u Biotechnicon poduzetnički centar, gdje na poziciji Voditelj Centra za kulturu prehrane obavlja poslove organizacije Team buildinga i konzultantskih usluga u nutricionizmu za farmaceutske kompanije i medicinske ustanove. Diana je radila kao Klinički dijetetičar u KBC-u Zagreb kao dio tima Sektora za prehranu i dijetetiku u okviru dijetoterapije gotovo svih bolesti i stanja te kao vrlo uspješan dio liječničkog tima Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu, gdje je zajedničkim naporima došlo do znatnih pomaka na Odjelu za transplantacije i Odjela za dijalizu. Tijekom rada u KBC-u Zagreb, koautorica je znanstveno-edukativne literature za bolesnike koji se liječe dijalizom „Prehrana bolesnika koji se liječe nadomještanjem bubrežne funkcije“.

Ubrzo, Diana odlazi i postaje vlasnica firme koja na nov i revolucionaran koncept vodi konzultantske usluge u nutricionizmu i poseban segment zdravstvenog turizma.

Ako trebate savjete o prehrani ili izradu jelovnika, javite se s povjerenjem!

Vlasnik Healthy Meal Standard-a, RED FORK Konzalting

diana@redfork.hr