Ivana nola
Autori

Dr.sc. Ivana Nola, spec. dermatovenerologije

Piše kolumnu: Dr. Nola savjetuje

Poliklinika Nola pruža usluge medicinskih specijalističkih pregleda s dijagnostikom i operativnim zahvatima. Usko područje rada je onkološka kirurgija dojke i dermatologija.