Dr Krešimir Oremuš, anesteziolog
Autori

Krešimir Oremuš, dr.med., EDRA, spec. anesteziolog

Krešimir Oremuš, dr. med., E.D.R.A., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, bavi se anestezijom i perioperacijskim liječenjem ortopedskih bolesnika.

Uža područja interesa su mu korištenje metoda regionalne anestezije („blokova živaca“) u liječenju boli, korištenje ultrazvuka u izvođenju postupaka liječenja boli te racionalno korištenje krvi i krvnih pripravaka i volumna nadoknada u perioperacijskom razdoblju.

Godine 2011. stekao je diplomu Europskog Društva za regionalnu anesteziju i liječenje boli.

Predavač je na poslijediplomskim tečajevima pri Medicinskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku.