Ljiljana Vucemilovic
Autori

Ljiljana Vučemilović, viša medicinska sestra

Piše kolumnu: Imam pravo jesti zdravo

Viša medicinska sestra Ljiljana Vučemilović, kao zdravstvena voditeljica radi u Dječjem vrtiću ''Sunce''. Tijekom dugogodišnjeg rada u vrtiću, svjesna važnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja, te stjecanja dodatnih stručnih kompetencija, kroz cijeli svoj radni vijek proširivala je znanja iz svih područja znanosti, svoja iskustva usmjeravala na poboljšanje zdravstvene zaštite djece u vrtićima i edukaciju zdravstvenih i odgojno – obrazovnih djelatnika u dječjim vrtićima.

Veliki dio svojih iskustva i znanja prenosila je i prenosi na različite načine i na svim razinama: kao predavačica na brojnim stručno-znanstvenim skupovima, kongresima i seminarima, te putem pisanja brošura, projektnih sažetaka, priručnika, letaka. Svoja znanja prenosi svojim suradnicima i svima onima koji skrbe o djeci predškolske dobi, te široj društvenoj zajednici, u cilju promoviranja predškolskog odgoja, ali i svih ostalih vrijednosti koji su temelj odgoja i obrazovanja svakog pojedinca.

Kao predsjednica Podružnice medicinskih sestara dječjih vrtića Grada Zagreba, pronalazi najbolje moguće načine djelovanja u sustavu odgoja i obrazovanja i promoviranja vrijednosti koje će pridonijeti kvalitetnijoj brizi o zdravstvenoj zaštiti djece o kojoj vrtići skrbe.