Mladen Dobrović
Autori

Mladen Dobrović, dr. med., spec. otorinolaringologije i kirurgije lica i vrata

Autor je objavio 588 odgovora na pitanja u Halo doktore

Dr. Dobrović stječe diplomu Medicinskog fakulteta u Zagrebu1976. g. Specijalizaciju iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije te poslijediplomski studij iz maksilofacijalne kirurgije završava u Zagrebu 1983.g.

Tijekom 12 godina rada u bolnici "Sv. Duh" u Zagrebu stječe bogato iskustvo svakodnevno operirajući funkcionalne i estetske operacije iz područja glave i vrata.

Nakon studijskog boravka u Njemačkoj 1987.g. prvi u Hrvatskoj primijenjuje Nd-Yag laser u otorinolaringologiji i dermatokirurgiji lica.

Od 1990. - 1995. g. Dr. Dobrović boravi u Švicarskoj radeći prvo kao zamjenik šefa ORL odjela bolnice u Samedanu i privatno u Institutu za estetsku kirurgiju u St. Moritzu. Od 1993. - 1995. radi kao Oberarzt na Klinici za ORL i cervikofacijalnu kirurgiju Kantonalne bolnice u Churu. Nastavlja sa usavršavanjem pohađajući najbolje kurseve iz estetske plastične kirurgije u Europi i SAD-u.

Na temelju publiciranih stručnih i znanstvenih radova izabran je 1993. g. za redovnog člana Europske Akademije za kirurgiju lica ( London ).

Tijekom 1995.g. otvara u Zagrebu privatnu zdravstvenu ustanovu za estetsku medicinu i otorinolaringologiju. Uvodi tretmane Botoxom i dermalnim filerima u svakodnevnu praksu.

1997. g. uvodi prvi u Hrvatskoj radiokirurgiju madeža.

Tijekom dugogodišnjeg specijalističkog staža Dr. Dobrović je aktivni sudionik mnogobrojnih kongresa i subspecijalističkih kurseva u zemlji i svijetu. Član je Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju te Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju.

www.ordinacija-dobrovic-zg.hr/