prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek
Autori

Prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek

Prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek prim., dr. med. je internistica, subspecijalist hematolog, voditelj Odjela za hemostazu, trombozu i nemalignu hematologiju Zavoda za hematologiju, Interne Klinike, KBC Zagreb, Rebro, Zagreb, Hrvatska. Uže stručno područje kojim se bavi su poremećaji hemostaze i tromboza, a dijagnostika i liječenje nasljednih poremećaja zgrušavanja i trombofilija su područja od posebnog interesa. Sudjeluje u nastavi interne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu naslo. izvan profesora, a u nastavi iz Interne medicine, propedeutike i farmakologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta „J.J. Strossmayer“ u Osijeku u svojstvu redovnog profesora u kumulaciji.

Voditelj je referentnog Centra za nasljedne i stečene bolesti hemostaze Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske“. Znanastveni interes vezan je uz nove mogućnosti liječenja hemofilije lijekovima dugog poluvremena života koji su proizvedeni rekombinantnom tehnologijom, zatim novim protutijelima i liječenje hemofilije s inhibitorima primjenom analoga rFVIIa. Zatim aktivno sudjeluje u liječenju boensika s hemofiljom i inhibitorima na FVIII – indukcijom imunološke tolerancije, dijagnostikom i liječenjem von Willebrandove bolesti i drugim nasljednim koagulopatijama. Interes je u području poremećaja trombocita i drugih složenih stečenih poremećaja koagulacije. Tromboza i liječenje novim antikoagulansima je od posebnog interesa. Članica je niza međunarodnih strukovnih udruga kao Internacionalog društva za hemostazu i trombozu (ISTH), Europskog konzorcija za hemofiliju (EHC), Europske udruge za hemofiliju i druge bolesti hemostaze (EAHAD), Svjetske federacije za hemofiliju(WFH). Aktivan je član nekoliko ekspertnih skupina kao Haemophilia Forum, Haemophilia Networking, i drugo.

Autor je i koautor preko 120 publikacija u domaćim i internaciolanim časopisima, te 35 poglavlja u udžbenicima.