Suzana
Autori

mr. sc. Suzana Jelčić Jakšić, logoped

Piše kolumnu: S logopedom do uspješne komunikacije

Mr. sc. Suzana Jelčić Jakšić, dodiplomsko i poslijediplomsko obrazovanje stekla je na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Aktivno sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, pozvani je predavač na nekoliko nacionalnih skupova i svjetskih kongresa. Objavila više stručnih i znanstvenih radova i koautor je u nekoliko stručnih knjiga i priručnika. Organizirala je i sudjelovala u organizaciji desetak poslijediplomskih edukacija te nacionalnih i svjetskih kongresa.
Kliničkom praksom i edukacijom u SAD-a i Velikoj Britaniji specijalizirala se za poremećaje fluentnosti govora - osobito za mucanje. Gotovo dvadeset godina kao logoped Klinike za dječje bolesti Zagreb provodi dijagnostiku i terapiju djece i adolescenata s najrazličitijim teškoćama u komunikaciji.
Više od dvadeset godina mentor je kliničke nastave i prakse studentima logopedije matičnog fakulteta, a posljednjih desetak godina sudjeluje i u poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1992. stručni je suradnik Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, a od 2003. godine i stalni sudski vještak za područje logopedije pri Županijskom sudu u Zagrebu.
Aktivna je u stručnim udruženjima u zemlji i inozemstvu. 1992. je inicirala utemeljenje Hrvatskog logopedskog društva i bila članica Upravnog odbora do 1994. Sudjelovala je u utemeljenju Hrvatske udruge za disleksiju te bila njezina predsjednica od 1994. do 1997. Članica je ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) i IFA (International Fluency Association).
Kao osoba koja muca. 2000. godine utemeljuje Hrvatsku udrugu za pomoć osobama koje mucaju “Hinko Freund”, a 2007. je predsjednica 8. svjetskog kongresa osoba koje mucaju održanog u Cavtatu. Članica je Upravnog odbora ISA (International Stuttering Association).
Prije jedanaest godina utemeljuje “Logopedski centar” koji pruža privatne logopedske usluge i organizira stručne edukacije.