Učestalo pušenje marihuane smanjuje sivu tvar u mozgu

muskarac, tjeskoba, tuga, zabrinutost

Znanstvenici iz Novog Meksika pomoću nove studije dolaze do zaključka da konzumacija marihuane mijenja strukturu mozga i smanjuje sivu tvar koja je odgovorna za procesuiranje informacija.

Tim znanstvenika na Sveučilištu u Teksasu zaključio je da je kod kroničnih pušača marihuane mozak znatno manji, tj. onaj dio mozga koja je odgovoran za procesuiranje informacija te za doživljaj nagrade, motivacije i odluka vezanih uz ovisnost. Taj fenomen smanjenja sive tvari u mozgu uočen je i kod laboratorijskih miševa.

Istraživanjem su usporedili 48 osoba koje redovito puše marihuanu sa 62 osobe koje nikad nisu pušile. Potvrdili su da mozak pušača ima veću funkcionalnu i strukturnu povezanost. Iako istraživanjem nisu promatrali pušače tijekom duljeg vremenskog razdoblja, njihovi rezultati ukazuju na to da je onima koji su koristili marihuanu redovito tijekom duljeg razdoblja mozak "bolje povezan". Znanstvenici smatraju da bi to mogao biti rezultat procesa u kojem tijelo nadoknađuje štetu nastalu pušenjem.

Ovo je jedna od prvih studija koja je snimanjem mozga uspjela istražiti dugoročne neurološke posljedice na žive ljude.

Prethodno je napravljeno istraživanje o rezultatima 20 godina konzumacije marihuane, čiji su rezultati objavljeni nedavno na King’s College London, a otkrivaju da jedan od šest adolescenata koji puše marihuanu postanu ovisni o toj supstanci, dok se to dogodi jednom od deset odraslih konzumenata.

To istraživanje također predlaže da konzumacija u mladim godinama stvara dvostruki rizik da će se u osobe razviti psihički poremećaji.

Ordinacija.hr

 Prati nas na Viber Public Chatu!