Dr A Lukenda portret ORD
Autori

Dr. sc. Adrian Lukenda, spec. oftalmolog i uži spec. za prednji očni segment, Očna poliklinika Opto centar

Piše kolumnu: Oči na prvom mjestu

Autor je objavio 51 odgovora na pitanja u Halo doktore

Adrian Lukenda rođen je 1974. godine u Nürnbergu, SR Njemačka. U Zagrebu završava Medicinski fakultet i četverogodišnji specijalistički staž iz oftalmologije. Od 2007. do 2010. godine radi kao specijalist na Očnom odjelu KB Dubrava nakon čega prelazi na mjesto voditelja Očne poliklinike Opto Centar.

Težište njegovog djelovanja su bolesti prednjeg očnog segmenta s posebnim naglaskom na lasersku refrakcijsku kirurgiju i nove metode liječenja keratokonusa. Do sada je praktična i teoretska znanja iz navedenog područja stjecao kod vrhunskih svjetskih stručnjaka u Institutu za refraktivnu i oftalmokirurgiju IROC u Švicarskoj, Sehkraft Augenzentrum u Njemačkoj, Accuvision Laser Eye Clinics u Velikoj Britaniji, Dr. Agarwal Eye Hospital u Indiji itd.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka iz područja oftalmologije i medicine općenito. Od 2006. godine član je uredničkog odbora Liječničkih Novina, glasila Hrvatske liječničke komore. Član je i brojnih strukovnih udruženja: Hrvatskog oftalmološkog društva, Contact Lens Society of America, Contact Lens Association of Ophthalmologists, European Society of Cataract and Refractive Surgeons, American Society of Cataract and Refractive Surgery i drugih.