ante škaro
Autori

Ante Škaro, dr. med., spec. otorinolaringologije, kirurg glave i vrata

Piše kolumnu: Štitna žlijezda pod pritiskom modernog vremena

Autor je objavio 67 odgovora na pitanja u Halo doktore

Ante Škaro, dr.med.spec. otorinolaringologije, kirurg glave i vrata rođen je 1969. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. 1995. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekao zvanje doktora medicine. Pripravnički liječnički staž odradio je u Klinici za tumore u Zagrebu, a 1997. godine diplomirao je kao liječnik na Časničkoj školi u Zagrebu.

U Klinici za tumore u Zagrebu 1998. godine započeo je specijalizaciju iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata te 2002. godine položio specijalistički ispit u KB "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu. Iste godine završio je tečaj "Ultrazvuk vrata i štitne žlijezde", Medicinski fakultet i KBC "Zagreb" a 2004. godine tečaj "Course of Endoscopic Endocrine Surgery", Universita di Pisa, Italy. U Službi za kirurgiju tumora glave i vrata, Klinike za tumore u Zagrebu radio je kao kirurg u periodu od 1995. do 2008. godine.

Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa, te autor i koautor više znanstvenih i stručnih radova i članaka. Područja posebnog interesa su dijagnosticiranje i liječenje bolesti štitne žlijezde, minimalno invazivna kirurgija štitnjače, kirurgija kožnih promjena i onkokirurgija.

Član je Hrvatskog Liječničkog Zbora, Hrvatskog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog onkološkog društva i Europskog društva za endokrinu kirurgiju.

Osnivač je i voditelj Poliklinike Leptir d.o.o., prvog privatnog specijaliziranog centra za štitnjaču u Hrvatskoj, koja je počela s radom u svibnju 2008. godine.