Eva Jurković
Autori

Eva Jurković, mag. psih., Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Eva Jurković diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno polazi supervizijski stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih psihoterapija, a u svom radu posebno je usmjerena na takozvani treći val kognitivno-bihevioralnih terapija, tj. terapiju prihvaćanjem i posvećenošću (ACT), terapiju usmjerenu na suosjećanje (CFT) te redukciju stresa kroz korištenje mindfulness tehnika (MBSR). Zaposlena je u Siriusu - Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje. Zanima ju utjecaj novih tehnologija na svakodnevni život ljudi, rad s mladima te istraživanje drevnih filozofija i naroda.