Goran Arbanas
Autori

Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i seksualni terapeut

Piše kolumnu: Reci to seksom

Autor je objavio 5 odgovora na pitanja u Halo doktore

Dr. Goran Arbanas je rođen 6. rujna 1970. godine u Karlovcu. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te specijalizaciju iz psihijatrije. Zaposlen je u Općoj bolnici Karlovac, službi za duševne bolesti, kao voditelj dnevne bolnice za psihoterapiju.

Dr. Arbanas je završio poslijediplomski studij iz psihoterapije, te edukaciju za sudske vještake. Od početka (2004. godine) je uključen u prvu edukaciju u Hrvatskoj iz seksualne terapije. Predsjednik je Hrvatskog društva za seksualnu terapiju.

Preveo je petnaestak knjiga iz područja psihijatrije s engleskog jezika, za "Nakladu Slap". Autor je udžbenika i radne bilježnice iz psihijatrije za srednje medicinske škole. Autor je nekoliko stručnih i znanstvenih radova.

Dr. Goran Arbanas je član Mense.

Oženjen je i otac dvije kćeri.