greta cindric bogdan
Autori

Greta Cindrić Bogdan, dr. med., spec. internist - kardiolog

Piše kolumnu: Povjerite svoje srce kardiologu

Autor je objavio 10 odgovora na pitanja u Halo doktore

Rođena je u Našicama 1958. godine gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, a Medicinski fakultet 1982. godine. Nakon položenog stručnog ispita radila je u Medicinskom centru u Našicama, a nakon toga u Općoj bolnici u Virovitici. 1990. je završila stručni postdiplomski studij iz "Ultrazvuka trbušnih organa u kliničkoj medicini ". 1992. je položila specijalistički ispit iz interne medicine i iste godine je završila i postdiplomski studij iz kardiologije.

Od 1992.-1994. radi kao voditelj Internističke i konzilijarne službe u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, a od 1995. u trajnom kontinuitetu u privatnoj kardiološkoj praksi zajedno sa suprugom, počevši od Kardiološke ordinacije "Dr. Ivo Bogdan", Kardiološke i kardiokirurške  poliklinike te Specijalne bolnice za kardiologiju "Dr. Ivo Bogdan" te od 2004. u Kardiološkoj poliklinici "Bogdan" do danas gdje obnavlja funkciju ravnatelja. 2000. je završila postdiplomski studij iz "Dopler dijagnostika krvnih žila", a 2004. je položila subspecijalistički ispit iz kardiologije i stekla stručni naziv subspecijaliste kardiologa.

Članica je Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva, Hrvatskog društva za hipertenziju i Hrvatskog društva za aterosklerozu. 2005. je završila trogodišnji Doktorski studij i u tijeku je izrade doktorske disertacije. Uže područje interesa iz kardiologije je sportska kardiologija i aritmologija.

Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim kardiološkim kongresima sa zapaženim prikazima vlastitih kardioloških slučajeva u prezentiranim radovima zajedno sa suprugom, doc.dr.sc. Ivom Bogdanom. Govori engleski i njemački. Majka je četvero djece i suvlasnica najljepšeg patuljastog šnaucera na svijetu.