igor girotto
Autori

Igor Girotto, dr. med., spec. psihijatar

Piše kolumnu: Šum na mozgu

Autor je objavio 531 odgovora na pitanja u Halo doktore

Rođen sam i živim u Rijeci, nakon završenog Medicinskog fakulteta 1993. godine radim na Hitnoj pomoći u Krku; od 1995. godine sam u izobrazbi Instituta za grupnu analizu iz Zagreba za grupnog analitičara.

Od 1999. radim na Klinici za psihijatriju u Rijeci, a od 2003. godine kao specijalist psihijatar. U tom periodu sam na Odjelu za psihološku medicinu, uključen u bolničkim i vanbolničkim programima, radeći psihoterapijskim (individualnim i grupnim) i farmakološkim pristupom, pretežno s oboljelima od depresije, PTSP-a, različitih neurotskih/anksioznih poremećaja i poremećaja ličnosti.

Od 2011. godine radim u vlastitoj privatnoj praksi, dalje njegujući psihoterapijski rad kao način razumijevanja i pomoći.

Drukčije od edukacija, kongresa i radionica u kojima sudjelujem, na oblikovanje mog sadašnjeg načina rada su osobito utjecali sami pacijenti koji su mi dali povjerenje i uveli me u svoja iskustva. Njima posebno zahvaljujem.