dr jelena mestrovic
Autori

Dr. sc. Jelena Meštrović Štefekov, dr. med., spec. dermatovenerolog

Piše kolumnu: Promjene na koži lica koje karakteriziraju prištići

Autor je objavio 559 odgovora na pitanja u Halo doktore

Jelena Meštrović Štefekov rođena je 11.1.1971. godine u Zadru gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine.

2001. godine započinje specijalizaciju iz dermatovenerologije u KBC „Sestre Milosrdnice“, 2005. godine polaže specijalistički ispit. Iste godine završava stručni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

2009. godine boravi na dermatovenerološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Grazu, gdje završava internacionalnu edukaciju iz dermatoskopije (dijagnostike madeža).

2009. i 2010. godine predavač je magistrima farmacije u sklopu edukacije Prve kategorije iz područja dermatovenerologije u svim većim gradovima Hrvatske.

2011. godine započinje doktorski studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

2007., 2008. i 2009. godine završava edukacije iz područja estetske dermatologije u Monte Carlu i Parizu (mezoterapija, karboksiterapija, fileri).

Kontinuirano se educira i redovito prisustvuje hrvatskim i europskim dermatovenerološkim kongresima i drugim stručnim oblicima edukacije. Autor je nekolicine znanstvenih i stručnih radova, te stalni suradnik internetskog portala „ordinacija.hr“ i časopisa „Doktor u kući“. Član Hrvatskog dermatovenerološkog društva i Europske akademije za dermatologiju i venerologiju.