Josip Stanicic, dr.med.
Autori

Dr. med. Josip Staničić, specijalist nuklearne medicine

Piše kolumnu: Istina o štitnjači

Autor je objavio 11 odgovora na pitanja u Halo doktore

Josip Staničić rođen je 1979. godine u Splitu, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi (Italija) 2005. godine. Pripravnički staž odradio je 2007. godine u KBC Sestre milosrdnice. Od 2007. do 2010. radio je kao znanstveni novak na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice na projektu “Karcinogeneza u štitnjači i gušavost u Hrvatskoj” pod vodstvom Akademika Zvonka Kusića. Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu je Referentni centar za bolesti štitnjače Ministarstva zdravstva RH. Specijalizaciju iz nuklearne medicine započeo 2010. godine, a od 2014. na istoj Klinici radi kao specijalist nuklearne medicine na odjelu za bolesti štitnjače gdje je do sada obavio preko 20 000 pregleda bolesnika. Suosnivač je Poliklinike Perić-Staničić.

Član je Hrvatskog društva za štitnjaču Hrvatskog liječničkog zbora. Sudjelovao je kao organizator i kao predavač na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova na temu štitnjače. Autor je više stručnih i znanstvenih radova na temu štitnjače.

Uže područje interesa uključuje bolesti štitnjače, s naglaskom na baždarenje terapije kod hipo i hipertireoze, te ultrazvuk štitnjače.

Više informacija potražite ovdje.