Marija Kudumija Slijepčević
Autori

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević

Piše kolumnu: Preživjeti na poslu

Prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević je licencirani liječnik, integrativni psihoterapeut, psihijatar te sudski vještak s dugogodišnjim iskustvom u istraživanju psiholoških obrazaca suočavanja i ponašanja kako u bazičnim odnosima tako i unutar poslovnog okruženja.

Radi u privatnoj praksi s klijentima dok kroz kompaniju Self4Self provodi savjetovanja, edukacije i radionice za poslovne partnere.

Zaposlena je kao viši predavač na Veleučilištu u Bjelovaru, predaje predmete Zdravstvena psihologija, Psihijatrija i Osnove psihoterapije.