MM
Autori

Martina Mršić, dipl. nov., master neurolingvističke psihologije i poslovna trenerica

Diplomirana novinarka, Master neurolingvističke psihologije i poslovna trenerica, vlasnica agencije za marketing i produkciju sadržaja Imam riječ www.imamrijec.hr