Poliklinika Amruseva prof.dr. Milorad Opacic
Autori

Prof. dr. sc. Milorad Opačić

Prof. dr. sc. Milorad Opačić, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao i doktorirao na istom fakultetu.

Specijalist je internist, subspecijalist gastroenterolog i hepatolog, primarius, veliki dio svog radnog vijeka bio je zaposlen u Centru za intervencijsku gastroenterologiju Zavoda za gastroenterologiju KBC Zagreb. Predavao je na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi studija na hrvatskom jeziku i studija na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na tri poslijediplomska studija. Bio je voditelj i predavač na više tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja pri istom fakultetu, te je godinama sudjelovao u edukaciji specijalizanata gastroenterologije. Viši je znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je velikog broja znanstvenih radova, koautor više udžbenika i autor niza stručnih publikacija. Aktivan je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih sastanaka kao pozvani predavač i autor.

Član je Hrvatskog gastroenterološkog društva, osnivač i prvi predsjednik Sekcije za endoskopski ultrazvuk HGD, član je Europskog društva za gastrointestinalnu endoskopiju te drugih stručnih udruga.