Mirelamaric
Autori

Dr. sc. Mirela Marić, mag. nutr., voditelj Centra za regulaciju tjelesne težine, Poliklinika Aviva

Autor je objavio 44 odgovora na pitanja u Halo doktore

Mirela Marić mag. nutricionizma diplomirala je 2000. godine  na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij prehrambene tehnologije smjer nutricionizam, a uskoro i završava poslijediplomski doktorski studij na području nutricionizma. Nakon studija radi u službama prodaje, kao voditelj marketinga i na području nutricionizma. Od 2004. zaposlena je u Poliklinici Aviva i radi kao Voditeljica Centra za regulaciju tjelesne težine. Uz razne projekte, odradila je i  treću sezonu show-a  emisije  RTL –a  Život na vagi i službeni je nutricionist emisije . Aktivno surađuje sa svim nadležnim zdravstvenim institucijama, prati zakonodavstva i pravilnike o prehrani i dijetetici. Redovito sudjeluje na svim znanstenim usavršavanjima, objavljuje znanstvene radove, sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, teprisustvuje sa predavanjima na raznim domaćim i međunarodnim kongresima.