bilić + madjarević za kolumnu
Autori

Ortopedski tim Bilić Vision

Piše kolumnu: Zdrav korak kroz život

Prof. dr. sc. Ranko Bilić rođen je 18. srpnja 1951. godine u Splitu.

1970. godine upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kao student bavio se stručno–znanstvenom aktivnošću te je samostalno i u suradnji izradio više radova iz funkcionalne adaptacije kosti i biomehanike lokomotornog sustava.

1975. godine završio je studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon obveznog liječničkog staža 1977. godine zapošljava se u Klinici za ortopediju gdje započinje specijalizaciju iz ortopedije.

1980. godine postaje specijalist ortoped te nastavlja rad u u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Magistarski rad pod naslovom “Morfološke značajke čunaste kosti u funkcionalnoj prilagodbi stopala na mehaničko opterećenje” obranio je 1978. godine i postao magistar bioloških znanosti iz područja biomedicina.

1983. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Aseptička nekroza polumjesečaste kosti ručja u svjetlu biomehaničkog zbivanja unutar ručnog zgloba i šake. 

1985. godine izabran je od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje docent.

1987. godine izabran je od strane Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zvanje znanstvenog suradnika.

1987. godine izabran je od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor.

1998. godine reizabran je od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor.

2003. godine ponovo je reizabran od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor.

2004. godine od strane Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.

Od 2004. godine redoviti je član komisije za specijalistički ispit iz Ortopedije Ministarstva zdravstva i socijelne skrbi Republike Hrvatske. U okviru KBC-a u Zagrebu, od 1994. godine do danas obavlja dužnost šefa Rekonstruktivno-traumatološkog odjela Klinike za ortopediju.

Tijekom svoga ortopedskog staža u više navrata boravio je na stručnim usavršavanjima i različitim ortopedskim i traumatološkim ustanovama izvan zemlje: Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italija, Nuffield Ortopaedic Center, Oxford, Engleska, Georgtown University Hospital, Washington, SAD, Berufsgenossen – schafliche Unfallklinik, Tubingen, Njemačka, znanstveno – studijsko putovanje tijekom kojeg je boravio i radio u pet ortopedskih bolnica u Kanadi itd.

Stručna usavršavanja obavio je na više tečajeva u i izvan zemlje, od kojih izdvajamo: tečaj iz artroplastike kuka u Wrightingtonu, Engleska, Course in Clinical Research Methods u Zagrebu, 5. International hand surgery course u Ljubljani, III jugoslavenski AO tečaj u Ljubljani, 1. internacionalni AO tečaj za osteosintezu u području šake, održan u Oberhausenu, Njemačka, IV jugoslavenski AO tečaj u Rovinju (instruktor i pozvani predavač), 2. jugoslavenski napredni tečaj osteosinteze u Dubrovniku (instruktor i pozvani predavač), 2. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 3. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 4. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 2. kongres EFORT-a (European Federation of Orthopaedics and Traumatology) u Münchenu, Njemačka (pozvani predavač), Tečaj osteosinteze – operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji u Zagrebu (instruktor i pozvani predavač), stručni sastanak „Skup u spomen na Božidara Špišića” gdje je održao predavanje pod naslovom: Hitna stanja u ortopediji gornjeg ekstremiteta (pozvani predavač) itd.

Bio je pozvan kao predavač na ukupno 22 znanstvena predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Ispred Klinike za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC, Zagreb, organizirao je i vodio tečaj o prijelomima radijusa u tipičnoj zoni i planiranju korektivnih osteotomija pomoću kompjutera.

Sudjelovao je u organizaciji dvadesetak stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Od 1973. godine je član uredničkih odbora i recenzent pet različitih medicinskih časopisa, među kojima je bio osam godina u Uredničkom odboru časopisa “Croatian Medical Journal”, koji se citira u Carrent Conntens.

Član je sljedećih znanstvenih i stručnih društava:

  1. Hrvatskog društva za biomehaniku HLZ-a od 1973. godine, čiji je tajnik od 1977. godine.
  2. Hrvatskog liječničkog zbora od 1975. godine.
  3. Hrvatskog ortopedskog društva HLZ-a od 1991. godine.
  4. Hrvatskog društva za medicinska vještačenja HLZ-a, čiji je bio predsjednik od 1996. do 2005. godine. Sada je član Upravnog odbora društva.
  5. Hrvatske liječničke komore od 1996. godine
  6. Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa od 1991. godine.
  7. Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku od 1992. godine
  8. SICOT-a (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Trauamtologie) od 1994. godine.
  9. EFORT-a (European Federation of Orthopaedics end Traumatology) od 1995. godine
  10. Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1998. godine.

Prijavio je jedan patent: Bilić, R., Zdravković, V., Grozdanić, M., Špelić, I.: Uređaj za translatorno i rotaciono pomicanje osteotomiranih kostiju kod krivog sraštavanja. Patent P 355/90, CPZ Poduzeće Centar za unapređenje produktivnosti, Zagreb, Kriška ul. 11, od 16.2.1990.

Prof. dr. sc. Ranko Bilić pročelnik je odjela za rekonstruktivnu kirurgiju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, koju dužnost obnaša od 1994. godine. Uveo je brojne nove operacijske zahvate po prvi puta u Kliniku za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a u Zagrebu.

Redovito sudjeluje kao predavač na doktorskom poslijediplomskom studiju iz Kirurgije šake te povremeno sudjeluje kao predavač na poslijediplomskoj nastavi iz kirurgije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također povremeno sudjeluje kao predavač u kontinuiranoj poslijediplomskoj nastavi raznih specijalnosti u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U dva navrata, 1988. i 1990. godine, pozvan je kao predavač u okviru poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta u Essenu, Njemačka. Od 1997. godine stalni je predavač i sudjeluje u organizaciji „Tečaja trajnog usavršavanja kandidata za sudske vještake medicinske struke u parničkom postupku“, koji je do 2002. godine organizirao Medicinski fakultet u Zagrebu i Hrvatski liječnički zbor, a od 2002. godine Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinsko vještačenje HLZ-a i Hrvatska liječnička komora.. Stalni je sudski vještak iz ortopedije i traumatologije od 1986. godine. Objavio je ukupno 162 rada od kojih su 12 objavljeni u časopisima zastupljenim u Carrent Conntens-u, 14 u SCI-Expanded, Medline, Scopus, PsycInfo itd.

Ukupno je objavio 18 nastavnih tekstova koji se koriste u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicinskih fakulteta kao i nekih drugih fakulteta u Hrvatskoj.

Područje njegovog stručnog i znanstvenog djelovanja je opća ortopedija, a subspecijalizirao je na brojnim specijalizacijama ortopedsku problematiku gornjeg ekstremiteta te brojne probleme vezane uz liječenje bolesti i ozljeda posebno u području ručnoga zgloba, šake i lakta. Njegov znanstveni i stručni doprinos ogleda se u trodimenzionalnom rješavanju ozlijeđenih dijelova kostura pa sukladno tome i kreiranju vlastite trodimenzionalne metode prijeoperacijskog planiranja uz pomoć računala (BIZCAD metoda) u liječenju deformiranih i kostiju koje su nakon prijeloma zarasle u lošem položaju. Tu metodu danas koriste brojni vrhunski ortopedi u Europi i svijetu. Primjenom suvremenih spoznaja u radu s računalima razvija vlastitu metodu za određivanje dužine lakatne kosti. Sukladno navedenoj metodi, kreira i u svakodnevnu praksu uvodi kompjutorom asistirano planiranja – CAPP metodu. Znanstveno dokazuje i primjenjuje u svom stručnom radu uporabu komprimirane spongioze u liječenju pseudartroze skafoidne kosti, problema napose značajnog u osoba mlađe i srednje životne dobi, koji se često javlja ne samo kao medicinski već i kao socijalni i ekonomski problem pacijenata navedene dobne skupine. Znanstvenim i stručnim radom dokazuje vrijednost uspješne primjene koštanog morfogenetskog proteina (BMP) u liječenju pseudartroze skafoidne kosti i općenito bržeg i sigurnijeg cijeljenja prijelomnih koštanih ulomaka. Unapređuje operacijsko liječenje prijeloma, posebice u području gornjih ekstremiteta primjenom samoresorbirajućih pinova i šupljih samozatezajućih vijaka koji se implantiraju ispod razine ruba kosti ili zglobne hrskavice i zato se ne trebaju vaditi iz tijela.

 

Prim. dr. sc. Mladen Madjarević je rođen 18. prosinca 1945. god. u Zagrebu. Osnovnu školu kao i gimnaziju završio u Zagrebu. 1964. godine nakon položene mature upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao 1970. godine te nakon završenog pripravničkog staža volontira na kirurgiji, radi kao sekundarac na ORL odjelu a nakon toga i u općoj praksi.

1974. godine započinje specijalizaciju na Ortopedskom odjelu Opće bolnice «Josip Kajfež». Tijekom 1975. i 1976. godine polaznik postdiplomske nastave iz ortopedije.

Nakon položen specijalističkog ispita 1978. godine radi kao specijalist ortoped na istom odjelu do 1987. godine. Iste godine započinje s radom na Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu, gdje uz redoviti rad sudjeluje aktivno u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi iz ortopedije u poglavljima o bolestima stopala.

1991. godine magistrirao iz područja ortopedije a naslov rada bio je “Usporedna analiza korektivne osteotomije prve metatarzalne kosti u liječenju haluks valgusa”.

2006. godine doktorirao iz područja ortopedije. Naslov dizertacije „ Funkcionalna prilagodba metatarzalnih kostiju u statički deformiranim stopalima“.

Sudjelovao aktivno na svim kongresima ortopedskog društva u zemlji i inozemstvu, a bio i sudionik na sastancima i tečajevima europskog društva za gležanj i stopalo.