Dermatološka ordinacija Zahtila Aldo

Dermatološka ordinacija Zahtila Aldo, dermatolog

Dermatovenerologija

Adresa: Krmpotićeva 6
52000 Pula

Telefon: 052 214 353