Uvjeti korištenja

Dobrodošli na portal www.ordinacija.hr! Večernji list d.o.o. omogućuje korištenje sadržaja na portalu www.ordinacija.hr (u daljnjem tekstu Ordinacija) koje je određeno uvjetima korištenja i pravnim napomenama.

Članak 1.

Opći uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika usluga Ordinacije sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika svih servisa Večernjeg lista d.o.o. i ostalih korisnika Interneta od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti. Na sve međusobne odnose između Večernji list d.o.o. i korisnika koji nisu posebno uređeni ugovorom i ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

Članak 2.

Objavom općih uvjeta korištenja na stranicama Ordinacije smatra se da je korisnik upoznat sa Općim uvjetima korištenja, te ih prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja usluga Ordinacije pridržavati se pravila ponašanja navedenim u Općim uvjetima i obveza iz ugovora.

Članak 3.

Internet je međunarodna računalna mreža koju Večernji list d.o.o. kao vlasnik portala www.ordinacija.hr izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje izravno ne kontrolira.

Članak 4.

Večernji list d.o.o. se kroz portal www.ordinacija.hr obvezuje pružiti profesionalnu kvalitetu usluga svojim korisnicima i to postupno proširivanje kapaciteta, nadziranje servisa i brzo otklanjanje tehničkih ili drugih problema u radu servisa.

Članak 5.

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver programe koji prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način.

Članak 6.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti servise i servere na bilo koji način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka strogo su zabranjeni.

Članak 7.

Večernji list d.o.o. jamči svojim korisnicima da podatke koje prikupi pri sklapanju ugovora neće prodavati ili ustupati trećim osobama. Isti podaci nisu dostupni nijednoj osobi izvan Večernji list d.o.o. Večernji list d.o.o. kroz portal www.ordinacija.hr povremeno provodi ankete i upitnike. Podaci koji se prikupe pomoću tih anketa i upitnika koriste se isključivo za potrebe Ordinacije i korisnika. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu ili upitnik, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Članak 8.

Ordinacija pruža pristup do sadržaja smještenog na svojim serverima ili dobavljenih preko TCP/IP mreže Ordinacije. Korisnik snosi odgovornost za procjene i bit će podložan rizicima koji su vezani sa sadržajem, točnošću ili korisnošću “sadržaja” dobavljivog s Interneta ili računalne mreže Ordinacije.

Članak 9.

Preko Ordinacije omogućen je pristup do “sadržaja” koji su zaštićeni (engl .“copyright, trademark, intellectual property rights”) Korisnik izjavljuje da će koristiti “sadržaj” sukladno zakonima i propisima kojima je taj “sadržaj” zaštićen od vlasnika “sadržaj”. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi “sadržaj” koji je zaštićen na bilo koji način bez pristanka vlasnika “sadržaja”. Takve radnje imat će za posljedicu uskraćivanje pristupa Ordinaciji.

Članak 10.

Večernji list d.o.o. ne prima naknadu od zaključenih poslova između korisnika ili korisnika i trećih osoba, ne odgovara za kvalitetu i porijeklo stvari, niti za bilo kakve posljedice eventualno nastalih poreznih obveza po zaključenim poslovima između korisnika i korisnika i trećih osoba.

Članak 11.

Večernji list d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranica i servisa na adresi www.ordinacija.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Preuzimanje sadržaja i pregledavanje drugih materijala sa servisa Ordinacije moguće je samo u osobne svrhe i na vlastitu odgovornost.

Članak 12.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja stranica i servisa Ordinacije ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Večernjeg lista d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dozvoljeno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Uz dopuštenje je moguće prenijeti dijelove pojedinih članaka kao vijest od najviše 1500 znakova uz obavezno navođenje izvora i objavu linka na originalni tekst na Ordinacija.hr, kao i prenošenje prvih tisuću znakova s linkom koji vodi na ostatak teksta na Ordinacija.hr.

Format linka na originalan članak: Link na originalni članak je originalno ime članka na Ordinacija.hr. Odredbe se odnose na subjekte s kojima Večernji list d.o.o. nema izravan dogovor o drugačijim uvjetima.

Članak 13.

Kod podnošenja materijala (uključujući i podatke, prijedloge, ideje, crteže i drugo) na servis Ordinacije dajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dozvolio) Večernjem listu d.o.o. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti iz ovog članka važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora.

Članak 14.

Sadržaj ove lokacije, servisa i drugih uradaka Ordinacije, zaštićen je autorskim pravom koje pripada Večernjem listu d.o.o., ili je ustupljeno Večernjem listu d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. Večernji list d.o.o. ima autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije, stranica, servisa i drugih uradaka.

Nadalje, ova lokacija, stranice, servisi i drugi uradci sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Večernjeg lista d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba, a Večernji list d.o.o. je nositelj licence. Ne može se smatrati da je bilo koji sadržaj objavljen od strane Ordinacije ili korisnika za upotrebu bez ograničenja.

Članak 15.

Večernji list d.o.o. ne jamči u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na portalu www.ordinacija.hr i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”.

Svi korisnici koji koriste ove internetske stranice, izrijekom prihvaćaju naknaditi štetu Večernjem listu d.o.o. za bilo kakve tražbine, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internetskih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Članak 16.

Večernji list d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika. Večernji list d.o.o. i zastupnici ne preuzimaju nikakvu odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka prikazanih na portalu www.ordinacija.hr.

Članak 17.

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Večernji list d.o.o. kroz portal www.ordinacija.hr ili bilo koji od njenih zaposlenika i zastupnika reklamira, preporučuje ili favorizira.

Članak 18.

Večernji list d.o.o. zadržava pravo objavljivanja komercijalnih oglasa na svim svojim stranicama. Svaka korespondencija ili poslovanje s oglašivačima isključivo je stvar oglašivača i osobe – korisnika. Večernji list d.o.o. ni u kom vidu nije odgovorna za štetu ili gubitak nastao kao rezultat takvih poslovanja ili same prisutnosti oglasa.

Članak 19.

Korisnik u skladu s ugovorom dobiva na uporabu svoje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizirani pristup uslugama na portalu www.ordinacija.hr te ih je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.

Članak 20.

Večernji list d.o.o. ima pravo uskratiti korisniku pristup uslugama Ordinacije ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkog imena o čemu se obvezuje obavijestiti korisnika.

Članak 21.

Večernji list d.o.o. objavljuje i donosi i linkove na vanjske stranice koje kroz portal www.ordinacija.hr ne održava i koje nisu nastale u sklopu njegova Portala.

U slučaju posjeta tim stranicama Večernji list d.o.o. korisnicima ne može jamčiti zaštitu podataka i njihov sadržaj jer Večernji list d.o.o. ne održava te stranice i ne odgovara za njihov sadržaj

Članak 22.

Korisnik izjavljuje da Večernji list d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja servisa zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja.

Članak 23.

Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja smatra se:

 1. Nezakoniti sadržaj
  Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje krše postojeće pravne propise.
 2. Neistinite informacije
  Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili Ordinaciji.
 3. Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih “sadržaja”
  Korisnik ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta.
 4. Neistinito oglašavanje
  Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Korisnik se slaže da neće drugim korisnicima, pretplatnicima i ostalim korisnicima Interneta slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.
 5. Lažno predstavljanje
  Korisnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju internetskog servisa.
 6. Lančana pisma i spamming
  Korisnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama na e-mail osoba koje nisu izrazile spremnost da primaju takav sadržaj.
 7. Neprikladni sadržaji
  Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaje za na to neprikladnim mjestima (npr. promotivnih materijala na usenet news grupama koje nisu za to predviđene). Korisnik se obvezuje da neće koristiti Ordinaciju za objavljivanje ili širenje materijala/poruka čiji je sadržaj na bilo koji način u suprotnosti s postojećim zakonima, uvredljiv, pristran, lažan, prijeteći, vulgaran, prostački, eksplicitan ili na bilo koji način može biti shvaćen kao kršenje građanskih prava.
 8. Neprikladni fileovi, software i programi
  Korisnik se obvezuje da neće nuditi ili pokušavati nuditi trećim osobama fileove koji sadrže viruse ili bilo koji software ili program čije bi korištenje moglo izazvati djelomično ili potpuno onesposobljavanje rada računala.
 9. Neodržavanje e-mail pretinca
  Korisnik se obvezuje da će redovno pratiti dodijeljeni e-mail pretinac od strane Ordinacije, a pročitane e-maile obrisati sa servera ili pohraniti ih na svoje računalo.

Članak 24.

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem Ordinacije, Interneta ili e-maila.

Članak 25.

Večernji list d.o.o. ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem servisa i usluga Ordinacije.

UPIS U ADRESAR

Članak 26.

Večernji list d.o.o. ima obvezu prema Korisnicima koji se upisuju u poslovnu bazu podataka Ordinacije na način da će za Korisnika izvršiti usluge upisa u bazu podataka na internetskim stranicama i to podatke vezane za zdravstvene, medicinske i druge usluge koje Korisnik pruža trećim osobama, te podatke o zvanju i specijalnosti Korisnika, adresi, načinu kontakta, radnom vremenu i dr. nakon što Korisnik ispuni obrazac Večernjeg lista d.o.o. te ga potvrdi žigom i potpisom, čime se smatra da je sklopljen ugovor o korištenju usluga te će se temeljem istoga Korisniku izdavati račun/i, te nakon što odvojeno potpiše i usvoji Politiku privatnosti Večernjeg lista.

Članak 27.

Večernji list d.o.o. ima pravo odbiti sklapanje ugovora o korištenju usluga s pravnom ili fizičkom osobom:

Članak 28.

Cijene usluga kao i sve ostale naknade koje Večernji list d.o.o. naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta i ugovorom, utvrđene su cjenikom važećim u vrijeme korištenja usluga. Večernji list d.o.o. je ovlaštena mijenjati cjenik te je obvezan činiti ga dostupnim svojim korisnicima na uobičajen i prikladan način sukladno zakonu.

Članak 29.

Cjenikom se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i posebne usluge.
Večernji list d.o.o. usluge može uvesti, promijeniti ili ukinuti tarifne modele te pojedine posebne usluge odnosno uvjete za njihovu primjenu uz prethodnu jednomjesečnu obavijest korisnicima koja će biti učinjena na uobičajen i dostupan način.
Na usluge ugovorene ugovorom, primjenjuju se uvjeti navedeni u ugovoru do ispunjenja ugovora ili trajanja ugovora.

Članak 30.

Večernji list d.o.o. i korisnik suglasni su da mirno riješe sve sporove proizašle iz ili u svezi s međusobnim odnosnom, uključujući sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili izvršenje ovih Općih uvjeta, a ako to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 31.

Večernji list d.o.o. je nositelj srodnih prava nakladnika informativnih publikacija te autorskih prava koja pripadaju nakladnicima informativnih publikacija na temelju zakona, pravnog posla ili druge pravne osnove, na novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi: tekstualna, audio te audiovizualna novinarska djela.  Večernji list d.o.o. je nositelj autorskih i srodnih prava na bazama podataka i računalnim programima, uključujući programerski kod, te na drugim djelima i predmetima srodnih prava stvorenim u radnom odnosu ili po narudžbi.  

Članak 32.

vecernji.hr pridržava sva svoja isključiva autorska i srodna prava iz točke 31.   

Članak 33.

Svako neovlašteno umnožavanje, distribucija priopćavanje javnosti na bilo koji način te prerada cijelog sadržaja ili bilo kojeg dijela sadržaja na portalu vecernji.hr bez prethodnog pisanog odobrenja smatra se povredom autorskih i srodnih prava Večernjeg lista.

Članak 34.

 1. Kad netko koristi dijelove portala vecernji.hr koji sadrže dnevne novosti i druge vijesti ili druge medijske informacije za izradu svojih medijskih i drugih javnih objava, dužan je navesti vecernji.hr kao izvor kojeg je koristio, i to tako da na primjeren, jasan i vidljiv način označi: 

– naziv vecernji.hr kao nakladnika informativnih publikacija čiji sadržaj koristi te 

– ime i prezime novinara koji je potpisan na portalu vecernji.hr, ako je to u skladu s uobičajenom praksom u medijskom izvješćivanju. 

Članak 35.

Večernji list d.o.o. pridržava sva svoja autorska i srodna prava na cijelom sadržaju portala vecernji.hr, uključujući metapodatke, te nije dopušteno rudarenje teksta i podataka bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja Večernjeg lista, kao ni bilo kakvo korištenje ili zadržavanje podataka prikupljenih rudarenjem bez prethodnog pisanog odobrenja Večernjeg lista. Također, nije dopušteno korištenje objavljenih novinskih članaka i fotografija s portala vecernji.hr u drugim sredstvima javnog priopćavanja, bez prethodnog pisanog odobrenja Večernjeg lista.

Članak 36.

Pružatelji usluga informacijskog društva dužni su za umnožavanje, priopćavanje javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, te svako drugo iskorištavanje autorskim i srodnim pravima zaštićenog sadržaja portala vecernji.hr pribaviti prethodno pisano odobrenje Večernjeg lista te sadržaj koristiti isključivo u skladu s uvjetima iz takve suglasnosti. 

Članak 37.

Osoba koja smatra da je vecernji.hr povrijedio njena autorska i srodna prava ovlaštena je takvu povredu odmah prijaviti redakciji portala vecernji.hr ili Večernjem listu te označiti koji sadržaj na portalu vecernji.hr smatra povrjeđujućim. Večernji list d.o.o. će svaku takvu prijavu odmah razmotriti te će, u slučaju utvrđivanja povrede, u najkraćem roku ukloniti sporni sadržaj.