Ginekološka ordinacija Ksenija Ladavac

Ginekološka ordinacija Ksenija Ladavac, dr.med.

Ginekologija

Adresa: Širolina 6
52000 Pula

Telefon: 052 383 641