Internistička i kardiološka ordinacija mr.sc. Stjepan Kranjčević

Internistička i kardiološka ordinacija mr.sc. Stjepan Kranjčević

Interna medicina, Kardiologija

Adresa: Vodnikova 5
10000 Zagreb

Telefon: 01 9598 240