Internistička ordinacija dr. Viktorija Galović

Internistička ordinacija dr. Viktorija Galović

Interna medicina

Adresa: Smičiklasova 7/1
47000 Karlovac

Telefon: 047 655 576