Internistička ordinacija Zorislav i Dragica Bratelj

Internistička ordinacija dr. Zorislav Bratelj i dr. Dragica Bratelj

Interna medicina

Adresa: Šetalište Kardinala Franje Šepera 5
31000 Osijek

Telefon: 031 204 921