Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti

Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučeilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Bolnice, Kardiologija, Kirurgija

Adresa: Ljudevita Gaja 2
49217 Krapinske Toplice

Radno vrijeme: 0-24 sati

Telefon: 049 244 100

Fax: 049 244 515