Poliklinika Sunce Rijeka

Poliklinika Sunce Rijeka

Ginekologija

Adresa: Riva 8
51000 Rijeka

Telefon: 051 205 400