Poliklinika Štambuk

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i internu medicinu Štambuk

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Adresa: Pavletićeva 6
10000 Zagreb

Radno vrijeme: radnim danom: 7:00 - 20:00

Telefon: 01 3093 194

Fax: 01 3093 230