Poliklinika Medikol

Poliklinika za internu medicinu, radiologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, medicinu rada, ginekologiju, oftalmologiju i dermatologiju Medikol

Dermatovenerologija, Fizikalna medicina i rehabilitacija, Ginekologija, Interna medicina, Laboratorij, Medicina rada, Neurologija, Nuklearna medicina, Oftalmologija, Otorinolaringologija, Poliklinike, Psihijatrija, Radiologija

Adresa: Voćarska cesta 106
10000 Zagreb

Telefon: 01 4594 777
01 4594 711
01 459

Fax: 01 4594 717