Poliklinika za oftamologiju i medicinu rada Aralica

Poliklinika za oftamologiju i medicinu rada Aralica

Medicina rada, Oftalmologija

Adresa: Ilica 152
10000 Zagreb

Telefon: 01 3776 027