Pedijatrijska ordinacija Saćer - Starčević Dušanka

Privatna ordinacija Saćer - Starčević Dušanka, dr.med.spec.pedijatar

Pedijatrija

Adresa: Kralja Tomislava 14
40000 Čakovec

Telefon: 040 310 215