Ginekološka ordinacija Semenić Mirjana

Privatna ordinacija Semenić dr. Mirjana, spec.gine. i opstet.

Ginekologija

Adresa: Kralja Tvrtka 3
32000 Vukovar

Telefon: 032 450 800