Fizikalna medicina Tomislav Pleša

Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije Tomislav Pleša

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Adresa: B. A. Krčelića 21
10290 Zaprešić

Telefon: 01 3353 743