Fizikalna medicina Malinovsky Vlasta

Privatna praksa za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Malinovsky Vlasta

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Adresa: Vinogradska 45
10340 Vrbovec

Telefon: 01 27 92 550