Rodilište & Poliklinika Podobnik

Rodilište & Poliklinika Podobnik

Bolnice, Ginekologija, Interna medicina, Neurologija, Pedijatrija, Poliklinike, Ultrazvučna dijagnostika

Adresa: Sveti Duh 112
10000 Zagreb

Telefon: 01 6398 000
01 6398 020

Fax: 01 6398 010